วีดีทัศน์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยุคมนาคม

     
   
   

 เว็บไซต์เกี่ยวกับกิจการวิทยุสมัครเล่น
surprisedhttp://www.websdr.org/
surprised http://www.amsat.org/track
surprised สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
surprised 
www.ncdxf.org/
surprised 
http://www.dxsummit.fi
surprised
 http://www.hamqsl.com
surprised http://www.levinecentral.com/ham/grid_square.php
surprised http://qthlocator.free.fr/
surprised
 https://hs7wmu.wordpress.com/
surprised านข้อมูลนักวิทยุสมัครเล่นไทย
laughing
 weblog HS7WMU รวมความรู้เกี่ยวกับขั้นกลาง สายอกาศ Digital Mode
laughing http://www.reversebeacon.net/ เช็ดว่าสถานีใดออกอากาศ
laughing https://sdr.hu/openwebrx
laughing https://www.smeter.net/
laughing http://www.dxinfocentre.com/
laughing Leane CW Online
laughing ARRL (Band Plan)
laughing contest calendar
laughing https://dxheat.com/dxc/
laughing สถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วโลก
laughing  http://www.voacap.com/
laughing HF Propagation and Solar-Terrestrial Data Website (hamqsl.com)
laughingSWS - Global HF - Ionospheric Map (bom.gov.au)
laughing ค้นหาเครื่องโทรคมนาคมที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน กสทช.
laughing eAIP Thailand
laughing  www.dxinfocentre.com
laughing Online Rec. P.533-14 Area Propagation Prediction (soundbytes.asia)

 

วิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง Amateur radio

แบบทดสอบกลาง สำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง  ในรูปแบบออนไลน์นี้ ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ สำนักงาน กสทช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวก
และเป็นแหล่งความรู้สำหรับผู้ที่สนใจสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง เท่านั้น มิได้มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ กฏ ระเบียบข้อบังคับ ของหน่วยงาน หรือองค์กรใด
หากบุคคล หน่วยงาน องค์กรใด พิจารณาแล้วว่า การดำเนินการเผยแพร่แบบทดสอบกลางนี้ไม่เหมาะสม โดยแจ้งมาได้ที่ผมโดยตรง จะได้นำข้อสอบนี้ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต 
อนุึ่ง หากบุคคลใดเจอข้อผิดพลาดของข้อสอบ เช่น เฉลยผิด พิมพ์ตกหล่น ไม่ถูกต้อง ฯลฯ โปรดแจ้งมาที่ผมโดยตรงจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป

HS4MLV วิชาที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฏ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น จำนวน 62 ข้อ
วิชาที่ 2 การติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่น จำนวน 110 ข้อ  
  วิชาที่ 3 ทฤษฏีต่าง  ๆ สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น  จำนวน 146  ข้อ
  วิชาที่ 4 หลักปฏิบัติของนักวิทยุสมัครเล่น  จำนวน 134 ข้อ
  วิชาที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับรหัสมอร์ส (M0rse Code)  จำนวน 30 ข้อ
  ชุดพิเศษรวบรวมจาก 5 วิชา เฉพาะข้อที่ตอบผิดบ่อย  (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล)


laughing 
แบบทดสอบกลางสำพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ขั้นกลางและขั้นสูง (PDF)

laughingฝึกรหัสมอส (Morse Code)
laughing
สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

แบบทดสอบกลางสำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น,กลาง,สูง (เว็บ กสทช.)
 ข้อสอบออนไลน์ (ข้อสอบ) เพื่อรับประการศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น

 

สถิตผู้เข้าชม

สถิติผู้เข้าชม
Today 33
Yesterday16
This week 75
Last week 59
This month 229
Last month 380
All days 59770
Your IP44.192.48.196
Today21-06-2024
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539

Please publish modules in offcanvas position.