ออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ ว 31102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 การออบแบบเทคโนโลยี

laughing แบบฝึกหัดเก็บคะแนนหน่วยที่ 1 
laughing กิจกรรมหน่วยที่ 3  การพัฒนาโครงงาน
laughing สไลด์บทที่ 1 เทคโลยียน่ารู้
laughing สไลด์บทที่ 1 การออกแบบและเทคโนโลยี
laughing 
แบบทดสอบเก็บคะแนนบทที่ 1
laughing kidbright simulator
laughing  เอกสารประกอบการสอนออกแบบเทคโนโลยี ม. 4
laughing  เขียนผังงานออนไลน์

ประการผลสอบกลางภาค 1/2564

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงระบาด COVID -19 ก.ค. 2564

laughing  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
       
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน google meet 
       ลิงค์เข้า  https://meet.google.com/bde-rrjk-bac

       PIN:929 800 082#

       รหัสเข้า   class room  7xnveun 
     / E-learning (mooodle)  สำหรับสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

 ----------------------------------------------------------------------------------------

laughing  ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
      
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน google.com
      ลิงค์เข้าห้องเรียน   https://meet.google.com/lookup/g6jfcrwqy4

      PIN:686 013 117#

     รหัสเข้า Class room  ayjugwn

    / E-learning (mooodle)  สำหรับสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

laughing  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
       
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน google meet 
       ลิงค์เข้า   https://meet.google.com/lookup/hjabcn7yzf

       หรือ PIN:938 974 285
       รหัสเข้า   class room  i7t5szj    

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 laughing  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8

       จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน google meet 
       ลิงค์เข้า google meet  https://meet.google.com/gkd-ehrd-esh
       หรือ  PIN: 811 423 962#
       รหัสเข้า  class room   x2vwt3l
      / E-learning (mooodle) สำหรับสอบออนไลน์คลิกที่นี่

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

laughing ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน google meet
     ลิงค์เข้า google meet   
    https://meet.google.com/uae-idgn-jcm
    หรือ    PIN:328 946 245#
    รหัสเข้า  class room  kmnzrac
    / E-learning (mooodle) สำหรับสอบออนไลน์คลิกที่นี่

 

เทคนิดการจดโน๊ต หรือ เลคเชอร์  (Lecture)
Project 14 สสวท.

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวน
embarassed ขั้นตอนและวิธีการ
embarassed
การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา
embarassed
 การหารูปแบบและแนวคิดเชิงนามธรรม
embarassed
 หน่วยที่ 2.1 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 1
embarassed หน่วยที่ 2.1 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์  ตอนที่ 2
embarassed คู่มือครูวิทยาการคำนวณ

e - mail คุณครูเรืองสิทธิ์  นามกอง สำหรับ รับ ส่ง กิจกรรมการเรียน ใบงาน การบ้าน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

laughing ความรู้เรื่องเลขฐานและการแปลเลขฐาน คลิกที่นี่ 

การอ่านเลขฐาน    (ตัวอย่าง)1102 อ่านว่า  หนึ่งหนึ่งศูนย์ฐานสอง
                        56 อ่านว่า ห้าสิบหกฐานสิบ
                        5348 อ่านว่า ห้าสามสี่ฐานแปด 

 

 

สถิตผู้เข้าชม

สถิติผู้เข้าชม
Today 6
This week 6
Last week 80
This month 307
Last month 346
All days 59469
Your IP44.211.117.197
Today25-05-2024
User Online 0
Guest Online 2
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539

Please publish modules in offcanvas position.